انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

 وبگاه دکتر هادی ملک
متخصص پزشکی هسته ای

.Hadi Malek MD


 
 
 اطلاعات تماس             
  نمابر:   ........................
  پست الکترونیک: drhmalek@gmail.com
 گروه آموزشی             پزشکی هسته ای
 مرتبه علمی              دانشیار
   
  پرسش های خودتان را با دکترملک در میان بگذارید